Nauczyciel przygotowany do zdalnej edukacji

Grant realizowany w ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań
związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej otrzymał dofinansowanie na realizację projektu grantowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie:

Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.


Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.

Uczestnikami projektu mogą być nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli, udział w projekcie jest bezpłatny, a wszystkie zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej w okresie od maja/czerwca do listopada z wyłączeniem okresu wakacyjnego.

Każdy z nauczycieli, który zgłosi się do projektu, otrzyma wsparcie w następującej postaci:

 • szkolenia z 5 modułów tematycznych,

 • doradztwa i konsultacji z uwzględnieniem specyfiki przedmiotowej i/lub etapu edukacyjnego.

W oparciu o zdiagnozowane potrzeby nauczycieli proponujemy Państwu dwie ścieżki doskonalenia.

Ścieżka nr 1

Moduły wspólne dla obu ścieżek:

 • Metodyka edukacji zdalnej - 5 godzin,

 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna - 5 godzin,

 • Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej - 5 godzin,

 • Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej - 4 godziny.


Moduł dostępny w 1. ścieżce:

 • Multimedialne zasoby edukacyjne – 3 godziny.

Działanie doradczo-konsultacyjne z uwzględnieniem specyfiki przedmiotowej i/lub etapu edukacyjnego:

 • konsultacje związane z wybranym modułem szkolenia –
  5 godzin (po 1
  godzinie dla każdego modułu),

 • pracach w sieci współpracy – 6 godzin (3 spotkania po 2 godz.).

Ścieżka nr 2

Moduły wspólne dla obu ścieżek:

 • Metodyka edukacji zdalnej - 5 godzin,

 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna - 5 godzin,

 • Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej - 5 godzin,

 • Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej - 4 godziny.


Moduł dostępny w 2. ścieżce:

 • Zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej2 godziny

Działanie doradczo-konsultacyjne z uwzględnieniem specyfiki przedmiotowej i/lub etapu edukacyjnego:

 • konsultacje związane z wybranym modułem szkolenia –
  5 godzin (po 1
  godzinie dla każdego modułu),

 • pracach w sieci współpracy – 6 godzin (3 spotkania po 2 godz.).

Lider projektu: Jolanta Biernat - nauczyciel-konsultant

Koordynator administracyjny

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za udział w projekcie!

Trwają przygotowania zaświadczeń o odbytym doskonaleniu.

Informacje udzielone są pod pod numerem telefonu 33 812 37 15 wew. 122

lub poprzez adres mailowy jbiernat@wombb.edu.pl
Administratorem danych osobowych jest RODN "WOM" w Bielsku-Białej. Więcej informacji