Szkolenie pracowników PDN

O projekcie Nauczyciel przygotowany do zdalnej edukacji – słów kilka…

RODN „WOM” w Bielsku-Białej bierze udział w projekcie grantowym ORE, którego celem jest przeszkolenie kadry ośrodka i nauczycieli w zakresie edukacji zdalnej, a szczególnie zapoznanie z funkcjonalnościami Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej - ZPE (tam odbywają się wybrane fragmenty szkoleń) oraz opracowanie 10 materiałów edukacyjnych, które na w/w platformie zostaną umieszczone.

W naszym ośrodku założyliśmy, że:

  • przeszkolonych zostanie 12 nauczycieli-konsultantów i doradców metodycznych,

  • 130 nauczycieli różnych specjalności i poziomów edukacyjnych.

Dla zgłoszonych 12 osób szkolenie odbywa się w formie stacjonarnej lub zdalnej w zakresie 12 modułów (program szkolenia) + materiały umieszczone na ZPE (wstęp lub podsumowanie szkolenia).

Osoby te wykorzystają nabyte umiejętności w pracy z nauczycielami prowadząc od września sieci współpracy i samokształcenia – efektem będą przygotowane materiały edukacyjne (scenariusz + materiały dla ucznia i nauczyciela) do zamieszczenia na ZPE.

Szkolenia nauczycieli (w sumie 10 grup) odbędą się na podstawie ich zdiagnozowanych potrzeb według 2 ścieżek, każda po 5 modułów (2 obowiązkowe + 3 wybrane). Nauczyciele szkolą się pod kierunkiem nauczycieli-konsultantów i ekspertów zewnętrznych oraz zapoznają się z określonymi elementami każdego z modułów na ZPE.

Po każdym z modułów nauczyciel skorzysta z 1 godziny konsultacji.

Następnie nauczyciele zostaną przydzieleni do sieci współpracy i samokształcenia (3x2h), gdzie pod kierunkiem przeszkolonych 12 osób opracują wspomniane materiały do zamieszczenia na ZPE.

Harmonogram szkoleń dla kadry Ośrodka

Kopia Harmonogram_kadra_12_mail.docx

Ramowy program szkoleń

Ramowy program szkolenia_12.pdf